Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको प्रशासकीय अधिकृत श्री हुतराज निरौला ज्युको विदाई