Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई

COVID-19 सम्बन्धी हाल सम्मको एकिकृत विवरण ।