Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय ।