Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु सङग कार्यसम्पादन सम्झौता।