Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई

सिन्धुली जिल्लाको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७६