Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीमा कार्यरत सरहरु रुपेश ज्ञवाली र तुल्सीराम चपाईलाई बिदाई गर्दाका केही झलकहरु......