Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

उपेन्द्र न्यौपाने

  • उपेन्द्र न्यौपाने

उपेन्द्र न्यौपाने


उपेन्द्र न्यौपाने
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल upendraneupane.un@gmail.com
सम्पर्क 9854040256
ठेगाना Lalbandi 7, सर्लाही
बहाल मिति २०७५ चैत्र २४