Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

याेगेन्द्र प्रसाद पाण्डे

  • याेगेन्द्र प्रसाद पाण्डे

याेगेन्द्र प्रसाद पाण्डे


याेगेन्द्र प्रसाद पाण्डे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
सम्पर्क 9854067777
बहाल मिति २०७६ चैत्र १०