Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट पृष्टपोषण

24 दिन अगाडी

2077-10-26


कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाका विषयमा आफूले सेवा लिइसकेपछी सेवाग्राहीले यो फारम भरी बुझाइदिनहुन अनुरोध छ । 

 

फारम कार्यालयमा नै उपलब्ध रहेको छ ।  

Attached Files