Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

ठेगाना : कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

फोन नं : 047-520610

फ्याक्स : 047-520133

इमेल : cdosindhuli@gmail.com

Facebook : https://facebook.com/daosindhuli1

Twitter : https://twitter.com/daosindhuli1