Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

यस कार्यालयसँग सम्बन्धित आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै सुचना माग गर्नु परेमा यस ढाँचा अनुसार सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्न सकिन्छ ।