Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

संगठन संरचना र दरवन्दी 2077-05-25

कर्मचारी दरबन्दी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको स्वीकृत संगठन संरचना कार्यालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रा.प. द्वितिय श्रेणीको स.प्र.जि.अ. -१, रा.प. तृतीय श्रेणीका प्रशासकीय अधिकृत २ लगायत बिभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका गरी कुल २७ जना कर्मचारीहरुको दरवन्दी रहेको छ । 

सि.नं. पद श्रेणी सेवा/समूह स्वीकृत दरवन्दी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रा.प.प्रथम प्रशासन/सा.प्र.
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रा.प.द्वितिय प्रशासन/सा.प्र.
प्रशासकीय अधिकृत रा.प.तृतीय प्रशासन/सा.प्र.
नायव सुब्बा रा.प.अनं प्रथम प्रशासन/सा.प्र.
लेखापाल रा.प.अनं प्रथम प्रशासन/लेखा
कम्प्यूटर अपरेटर रा.प.अनं प्रथम विविध
खरिदार रा.प.अनं द्वितिय प्रशासन/सा.प्र.
हलुका सवारी चालक श्रेणी विहीन प्रशासन/सा.प्र.
कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहीन प्रशासन/सा.प्र.
  जम्मा     २७

 

संगठनात्मक ढाँचा 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको स्वीकृत संगठन स्वरुप देहाय अनुसार रहेको छ ।

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-06 13:12:47

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

Powered By: ProActive Developers