Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा  सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक तथा बार्षिक स्वतः प्रकाशन प्रतिवेदन (Proactive Disclosure) हरु हेर्न सम्बन्धित प्रतिवेदनमा क्लिक गर्नुहोस् ।