Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली

कमलामाई नगरपालिका-६, माढीबजार


  • आ.ब. 2077/78 को लागि बार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु हुँदै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी

  • आ.ब. 2077/78 को लागि बार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु हुँदै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी


  • आ.ब. 2077/78 को लागि बार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु हुँदै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी

  • आ.ब. 2077/78 को लागि बार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु हुँदै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सुरेश न्यौपाने
सुरेश न्यौपाने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ऋद्धि प्रकाश सिटौला
ऋद्धि प्रकाश सिटौला

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उपेन्द्र न्यौपाने
उपेन्द्र न्यौपाने

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9854040256

भिम बहादुर बस्नेत
भिम बहादुर बस्नेत

प्रशासकीय अधिकृत